Box
zpět

Box

Jedná se o bojový sport, ve kterém se k boji využívají pouze horní končetiny. Tréninky u nás jsou vhodné jak pro začátečníky, tak pokročilé, pro muže, i ženy.

Vyber si otevřenou hodinu z rozvrhu níže a doraž k nám.

rozvrh veřejných lekcí

16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
19:00 - 20:00
Box
kruháč

trenér Boxu